Kristna sexualnormer mot sexuellt överförbara sjukdomar

I dagens DN hävdar tolv svenska läkare och barnmorskor att minskat antal sexpartners är nyckeln till mindre spridning av sexuellt överförbara sjukdomar.

Debattörerna skriver i artikeln att ‘ökad kondomanvändning inte är något skydd mot sexsmitta’.
Men självklart är det det! Problemet ligger snarare i att allt för många slarvar med hur de använder kondomerna.

Så sent som för ett par dagar sedan lyssnade jag på en diskussion mellan ett par personer, där man fnissade åt det absurda i att de ofta använde kondom vid den första intima kontakten med en person, men sedan struntade i det vid nästa tillfälle, även om detta nästa tillfälle endast låg en liten sovstund emellan. Anledningen till beteendet skulle enligt dem jag lyssnade till vara att man då ‘redan kände varandra’. 

Tydligheten i exemplet är överväldigande. Fortfarande uppfattas sjukdomar som sprids via könsorganen inte som de virus och bakterier vilken som helst kan vara bärare av, utan som något främmande människor har.

Detta problem avhjälper vi inte genom att ytterligare problematisera sexuell kontakt mellan olika människor, utom genom att visa bilden av att alla människor är potentiella smittbärare, oavsett hur de ser ut och hur väl vi känner dem.
Precis som vi tvättar våra händer innan vi äter, för att undvika att få i oss de sjukdomsalstrande bakterier vi fått på händerna under dagen, måste vi skydda oss mot de sexuellt överförbara infektionerna på samma sätt. Vi måste helt enkelt räkna iskallt med att den vi har tillfälligt sex med är bärare av infektion.

Istället för att satsa på att begränsa människors sexliv genom att förespråka färre partners, skulle jag också vilja tillråda en mer öppen attityd till varierat sex.
Det finns en allmänrådande villfarelse i att sex innebär att någonting (företrädelsevis en kuk) måste in någonstans. Jag ser denna uppfattning som både fantasilös och bakåtsträvande.

Vidare drar debattörerna upp exempel på hur Hiv-smitta minskat i spridning med hjälp av förespråkande av avhållshamhet i Uganda.
Angående om vilket av de olika delarna i ABC-kampanjerna (Abstinence – avhållsamhet, Be faithful – var trogen, Condomise – använd kondom) som varit de effektivaste är experterna inte överrens. Roland Andersson, som är en av dem som undertecknat artikeln, har även tidigare hävdat i pressen att A och B är de två mest effektiva vapnen i kampen mot Hiv, medan exempelvis Lena Ekroth chef, Sidas hiv/aids-sekretariat och Anders Molin chef, Sidas hälsoenhet, är kritiska till att driva en sådan politik.

Tydligt är dock att USA vägrar ge medel till kampanjer som inte främst syftar till att förespråka avhållsamhet. Se gärna den här filmen! Bland andra Afrikagrupperna är mycket kritiska till detta agerande.
 
Idén om att försöka applicera de rådande förhållandena i Uganda till svenska förhållanden är i vilket fall löjeväckande.

Debattörerna avslutar artikeln med ett försök att få det hela till att inte handla om moral, trots att den kristna värdegrunden om trohet och avhållsamhet lyser igenom lika lätt som ådrorna genom en genomskinlig kondom.

De flesta av debattörerna skall enligt Morgan vara aktiva i föreningen KLM – Kristna läkare och medicinare i Sverige, På deras hemsida länkar man bland annat till Katolsk rörelse för livet och Christian medical & dental association.
En artikel i tidningen Dagen
hittar vi dessutom lite smuts som kanske fastnat på Anne-Berit Ekström, som är ordförande i föreningen KLM.

 

Andra som skriver om samma sak:
Nonicoclolasos – kristna läkare sprider sitt evangelium
Herr Planström – kondomkultur
Frihetspropaganda – puritanister som vägrar leva i verkligheten
Advodia – dax att avskaffa sex utanför äktenskapet?
Loke – kultur & politik – vi är inte moralister, men…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Annonser

TrackBack Identifier URI