BDSM

BDSM är förkortningen som står för Bondage, Dicipline, Sadism och Masochism. Ibland utläses D:et även som Dominance.

Vad man bör veta när det handlar om BDSM är att det i huvudsak är ett rollspel: Ett rollspel där en part vanligen intar den dominanta rollen och en annan den undergivna. BDSM kan innehålla både våld och smärta, men sker ändå alltid i samförstånd. Alla typer av dominans- och underkastelsesituationer som inte sker i samförstånd är något helt annat än BDSM.
För en utomstående kan det dock i vissa situationer vara svårt att avgöra vad som är vad. I synnerhet när lekarna tenderar att bli väldigt realistiska, med böner om nåd, skrik av smärta, tårar och blodutgjutelse. Då kan det för en publik vara tryggt att veta att alla ansvarstagande BDSM-utövare nyttjar så kallade ”stoppord”. Ett stoppord kan vara precis vad som helst, men har ofta det gemensamt att det inte har något som helst med situationen att göra. Det är alltså ytterst ovanligt att ett stoppord exempelvis skulle vara ”Nej!”, ”Aj!” eller ”Sluta!”.
Istället använder sig många av stoppord som ”Bryt!” eller kanske någon mera kreativ variant som ”Skölpadda”, ”Stockholms stadsteater” eller ”Torsten Flinck”.

Annonser

TrackBack Identifier URI