Sex och Feminism

Och kan en feminist sälja erotiska tjänster?

Jag hävdar att hen kan.

Som sexradikal feminist vill jag frigöra den kvinnliga sexualiteten. Jag vill avdramatisera den och ge utrymme för att experimentera med den. Jag vill förgöra bilden av kvinnlig sexualitet som något endast tillhörande en kärleksrelation och något så förknippat med själen att den måste tas i med silkesvantar.

Istället för att lära flickan att ”du får säga nej”, vill jag berätta för alla tjejer att ”du får säga ja”. Det är fullt tillåtet att njuta av sådant som inte samhället anser riktigt rumsrent, det är okej att nyttja sin sexualitet och det är helt i sin ordning att ta för sig.
Istället för att komma med de förmanande pekpinnarna som säger att du inte ska göra något du inte känner är rätt, vill jag säga att det är okej att prova!
Världen går inte under för att det blir fel.
Jag vill ge flickorna samma positiva känsla för det sexuella och sexualiteten som många pojkar närs med hela tiden.

Jag erbjuder erotiska tjänster i form av maktutövning. Smisk, pisk och kontroll gör mig nöjd i sinnet och applicerar ny näring i mig. Det är så min egen sexualitet yttrar sig och det är helt i sin ordning. Att jag sedan får betalt för det gör liksom inte saken sämre. Det gör inte heller att jag förvandlas till ett offer, och utsätter mig i en maktlös situation. Tvärtom är förutsättningen för mina sessioner full kontroll – om än efter överrenskommelse.
Jag gör aldrig något som jag själv inte är fullständigt med på.

Men även mitt sexuella liv är kantat med lustiga felsteg och smärre fadäser. Precis som alla andra delar av livet måste det sexuella ges utrymme att inte alltid vara klockrent. Det är en märklig uppfattning att sexlivet ska ha sådant litet utrymme för experiment där man inte fullständigt tänkt igenom alla eventuella konsekvenser innan. På hur många andra områden i livet gör vi det innan vi skrider till handling?

Annonser

TrackBack Identifier URI